تا یکی دو روز دیگه حقیقت ماجرای نیمه شب خرم آباد از رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر میشه.

دیدگاهتان را بنویسید