خبرنگار شبکه ای بی سی آمریکا: کسی به خاطر اعتراضات کشته نشد؟ کسی اعدام نشد؟
جمیله علم‌الهدی: چرا خیلی‌ها کشته شدند اما همه فقط در دفاع از جمهوری اسلامی!

دیدگاهتان را بنویسید