ذوالنوری در پاسخ به افرادی که آتش زدن برجام توسط وی را یادآوری کردند:
آن‌هایی که با تقطیع مطالب در فضای مجازی تخریب می‌کنند وامانده‌ها، شکست خورده‌ها و بی‌آبروی‌هایی هستند که آبروی‌شان در برجام رفته است

🔻به علی باقری گفتم به طرف مقابل بگویید «خودکار در دست ما و آماده است»! امروز احیای برجام تعهدات جدیدی برای ما ایجاد نمی‌کند، امروز نوبت آن‌هاست که تعهدات جدیدی انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید