✍🏻 آذر منصوری:
به عنوان کسی که به حجاب باور دارم می‌گویم: رفتاری که حاکمیت در مواجهه با پوشش زنان ایران در پیش گرفته و اصرار بر آن دارد، بدترین نوع دفاع از  پوششی است که زمانی برای اکثریت جامعه ایران ارزش محسوب می شد.

دیدگاهتان را بنویسید