🔹براساس تجزیه و تحلیل آژانس بین‌المللی انرژی دو کشور آمریکا و چین در سال گذشته بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت سنگین جهان بودند.

🔹آمریکا ۱۹ میلیون بشکه در روز نفت مصرف کرد و پس از آن چین، با ۱۴ میلیون بشکه در روز قرار داشت. کشورهای دیگر در مقایسه با این دو کشور کمرنگ‌تر بوده‌اند. مابقی ۸ مصرف کننده برتر مجموعاً تنها دو سوم مقدار مصرف شده توسط آمریکا و چین را تشکیل می‌دهند.

🔹هنگامی‌که به تغییر مصرف روغن در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ نگاه می‌کنیم، تصویر به طور قابل توجهی تغییر می‌کند. مصرف نفت آمریکا تنها حدود ۹ درصد افزایش یافت و چین و هند به ترتیب با ۴۲ و ۴۱ درصد رشد مصرف به عنوان پیشتازان رشد ظاهر شدند. در مجموع، چهار کشور از پنج کشور BRICS در ۸ کشور مصرف‌کننده نفت قرار دارند و از هر چهار کشور، سه کشور افزایش قابل توجهی در اشتها برای سوخت‌های فسیلی در دهه گذشته نشان داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید