📝 نشریه ۹ دی به مدیر مسئولی حمید رسایی، در گزارشی از عدم اظهار نظر قوه قضاییه درباره تشکیل پرونده برای پسران معاون اول این قوه و بازداشت آنها انتقاد کرد و نوشت:

◀️ براساس شنیده‌ها، در این پرونده ماده ۴۷۷ (دستور رسیدگی دوباره توسط رییس قوه قضاییه)، اعمال شده است.

◀️ نتیجه طبیعی دو ماه سکوت قوه قضاییه درباره پرونده پسران معاون اول این قوه، پذیرش این باورست که «عده‌ای به دنبال ماست‌مالی و لاپوشانی ماجرا هستند.»

دیدگاهتان را بنویسید