🗣 رضا نصری، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
لازم است ایران ابتدا درک درستی از جنس و دینامیک نظام در حال شکل‌گیری به دست بیاورد. اگر یک منطق «جنگ سردی» میان تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی در ایران حاکم باشد، و نگاه‌شان به مناسبات آینده مبتنی بر یک رویکرد «شرقی-غربی» باشد، طبیعتاً قادر نخواهد بود جایگاه مناسبی در عصر جدید به دست بیاورد.

◀️ عربستان و اسرائیل – علیرغم فراز و فرودها – به سمت عادی‌سازی در حال حرکت هستند. در واقع، سال‌هاست هر دوی آن‌ها این عادی‌سازی را مدنظر دارند و بعضاً در قالب گروه‌هایی مانند I2U2 نیز در پی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آغاز یک رابطه راهبردی فراگیر هستند.

دیدگاهتان را بنویسید