ولی ۸ میلیارد انسان دیگه اگه بیان ایران حق دارند.
مهم اینه جزو اون ۸۰ میلیون نفری که اینترنت روشون بستست نباشی یعنی ۱.۱۰ درصد

دیدگاهتان را بنویسید