🔹تورم مواد غذایی ایران طبق گزارش بانک جهانی ۴۲.۷ درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید