کشوری که زیرساخت‌هایش فراهم باشد و بهترین هتل ها و فرودگاه‌های جهان را داشته باشد و درهایش هم بر روی جهان باز باشد ، اینگونه از کاهش ارزش پول ملی‌اش استفاده می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید