یغما فشخامی روزنامه‌نگار:
ذوالنوری ۱۶ دی ۱۳۹۸: ‎برجام مُرده‌ای است که بوی تعفنش بلند شده.
ذوالنوری ۱۷ آذر ۱۴۰۰: افتخار می‌کنم که برجام را آتش زدم.
ذوالنوری ۲۴ مرداد ۱۴۰۱: اگر شرایط پیش بیاید باز هم برجام را ‎آتش می‌زنم.
ذوالنوری ۲۵ شهریور ۱۴۰۲: از برجام کوتاه نمی‌آییم.

دیدگاهتان را بنویسید