ویدئو عجیب از یک همایش دندانپزشکی در مشهد را به صورت اورژانسی با صدور حکم قضایی به دلیل چیزی که بی‌حجابی و رعایت نکردن شئون اسلامی از سوی برخی شرکت‌کنندگان نامیده‌اند، تعطیل کرده‌اند.

ماموران نیروی انتظامی با تحکم درحالی که یکی از متخصصان همایش در حال کار بر روی دندان‌های یک بیمار بود، آنجا را تعطیل و تمام حاضران را مجبور کردند تا سالن را ترک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید