رئیس جمهور اوکراین در دیدار با البرهان رئیس شورای حاکمیت سودان، چالش های امنیتی مشترک را مورد بحث قرار دادند

زلنسکی پس از این دیدار گفت : من با البرهان درباره فعالیت‌های گروه‌های مسلح غیرقانونی که توسط روسیه حمایت مالی می‌شوند و همکاری بین اوکراین و آفریقا صحبت کردم.

دیدگاهتان را بنویسید