یک دختر شجاع توی مترو از گوشیش سرودهای انقلابی پخش میکرد و مسافرا باهاش همخوانی میکردن که یکدفعه اون دو تا چادری تو فیلم شروع کردند به توهین؛ اولش با داد و بیداد و بعد عکس گرفتن از اون دختر و بعد مقاومت دختر! بهش حمله و کتک کاری کردن…بعد از قطع شدن فیلم باز کتک کاری ادامه داشت و چادریها به سمت فیلم بردار هم حمله کردند تا جایی که مامور ها و پلیس های مترو رسیدند و قطار را نگهداشتند اما فیلم بردار زودتر صحنه رو ترک کرد!

دیدگاهتان را بنویسید