🗣 سخنگوی وزارت دفاع:
امروز موشک‌هایی در اختیار داریم که اسم آنها را موشک‌های اسرائیل‌زن گذاشته‌ایم و نقطه هدف آن‌ها در وهله اول سرزمین‌های اشغالی است.

🔹 موشک حاج قاسم، موشک اسرائیل‌زن است.

دیدگاهتان را بنویسید