چگونه می‌شود بازگشت الواح هخامنشی را دستاورد دانست، اما هیچ یک از رسانه‌های دولتی کشور به روز بزرگداشت کوروش کبیر اشاره نکنند؟!

هیچ کدام از مقامات به تخت جمشید نروند یا اگر رفتند اطلاعات درستی از آن ندانند.

چگونه می‌شود به آوردن الواح هخامنشی به ایران افتخار کرد اما تاریخ ایران باستان را گام به گام از کتب درسی مدارس حذف کرد؟!

دیدگاهتان را بنویسید