🔸 «از محتوای شعر مشخصه عبداللهیان رفته گوگل سرچ کرده “بیتی از حافظ که در آن کلمه‌ی قرآن وجود دارد”»/موقعیت مقداد

🔻وزیر خارجه برای عرض ارادت به رئیسی بیتی از حافظ را انتخاب کرده که در آن لسان‌الغیب از قرآن خوانان ریاکاری می‌گوید که دیو هم از آنان گریزان است.

دیدگاهتان را بنویسید