اما با دستور دیکتاتور کشته شدید

دیدگاهتان را بنویسید