رضامراد صحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش، از تغییر گسترده در مدارس ایران با هدف ایجاد «تحول» خبر داد و گفت که امسال با همین هدف ۲۰ هزار مدیر مدرسه تغییر کرده‌اند. همچنین هفت هزار مدرسه دیگر در مسیر آنچه این مقام دولتی «تحول» خواند، شناسایی شده‌اند و قرار است تغییرات مورد نظر تا پایان سال در پنج هزار مدرسه دیگر انجام شود.

از اول انقلاب دارن انقلاب فرهنگی می‌کنند، نتیجه‌ش هم فریادهای «مرگ بر دیکتاتور» توی دبستان و دبیرستان و دانشگاهه.

دیدگاهتان را بنویسید