حسین دهباشی:
می‌دونستید هیچ‌کدام از دولت‌های به اصطلاح دوست و برادر عراق حاضر نشدند قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که صدام پاره کرده بود را به رسمیت بشناسند؟
که هنوز میله‌های مرزی نصب نشده‌اند؟

دیدگاهتان را بنویسید