بررسی آمارهای رسمی از جمله گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «شاخص فلاکت» در پایان فصل بهار در بسیاری از استان‌های ایران روندی افزایشی داشته است.

شاخص فلاکت از افزودن نرخ بی‌کاری به نرخ تورم به دست می‌آید و گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که این شاخص در سه ماه نخست سال جاری به نسبت بهار سال گذشته رشدی حدود ۱.۷ درصد داشته است.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه خود از قول کارشناسان اقتصادی در ایران تأکید کرد که «شاخص فلاکت می‌تواند میزان رکود تورمی در یک اقتصاد را بسنجد» و اهمیت ارزیابی این شاخص در این است که افزایش آن «رابطه مستقیمی با میزان جرم و جنایت» و حتی «آمار خودکشی» دارد.

دیدگاهتان را بنویسید