سخنرانی علی خامنه‌ای:
۲۹ فروردین ۱۴۰۲:
چطور درباره مسائل گوناگون کشور می‌شود رفراندوم کرد؟ مگر همه مردم امکان تحلیل مسائل را دارند؟

سخنرانی ۱۰ سال قبل :
۱ فروردین ۱۳۹۱:
کشورهای غربی از لحاظ منابع نفتی دچار مشکل شده‌اند. نفت آمریکا تا سال ۲۰۲۱ یعنی تا ۹ سال دیگر تمام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید