ابراهیم رئیسی در هواپیما در مسیر نیویورک درحال خواندن نماز شب

دیدگاهتان را بنویسید