🗣️ نماینده ایلام در مجلس:
مدیرانی که نمی‌دانند و نمی‌توانند را به بدنه مدیریت تزریق می‌کنیم که از بمباران اتمی این کشور بدتر است

◀️ یکی از چالش‌های ما در حوزه توسعه و پیشرفت، تزریق مدیران آسانسوری است.

◀️ متاسفانه در ادوار مختلف ورزش ما به گونه‌های مختلف در اختیار کسانی بود که نسبتی با ورزش نداشتند.

دیدگاهتان را بنویسید