کنایه زدن

سخنگوی طالبان گفت
آمریکایی ها تو ایران هم هواپیما بیارن مردم آویزان میشن…

اون روزها خیلی ها ناراحت شدیم
ولی کاش این عکسهای آویزان شدن از کوه و تپه و هتل و اتوبوس رو نشون طالبان ندن
بعد عربستانیها اونام مسخره مون میکنن

دیدگاهتان را بنویسید