برای احمدی نژاد و رئیسی و خامنه ای که افتخار بود!!

دیدگاهتان را بنویسید