آذربایجان به شهروندان قره باغ پیامک هشدار ارسال کرد،متن پیامک‌ها به شرح زیر است:ما از غیرنظامیان در منطقه می‌خواهیم که نزدیک تجهیزات نظامی نباشند  و از واحدهای نیروهای مسلح ارمنستان حمایت نکنند. به منظور تخلیه جمعیت ارمنی از منطقه درگیری ها، کریدورهای بشردوستانه در امتداد جاده لاچین و سایر نقاط باز می‌شود. زنان، کودکان، سالمندان و همچنین افراد دارای معلولیت و بیماران، تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار خواهند گرفت، آب آشامیدنی و غذا نیز به آنها ارائه می‌شود. حفاظت و امنیت تأسیسات اداری، اجتماعی، آموزشی، پزشکی، مذهبی و غیره سازماندهی خواهد شد که ایمنی آنها مطابق با قوانین جمهوری آذربایجان و هنجارهای حقوق بشردوستانه بین المللی تضمین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید