مانند مقامات لواط کار حکومت جمهوری اسلامی ، اینبار برادران دینی جمهوری اسلامی هم افتخار آفریدند!!

مقام لواط‌کار طالبان هم از دادگاه حکم برائت گرفت!

دیدگاهتان را بنویسید