🔻اسپکتیتور با طرحی از بوریس‌جانسون، مقاله‌ای از این سیاست‌مدار و نخست‌وزیر اسبق بریتانیا را منتشر کرده با این عنوان: چرا به اوکراین آنچه را که نیاز دارد نمی‌دهیم؟

🔻جانسون می‌نویسد: حتی یک لحظه هم فکر نکنید که این سربازان اوکراینی حاضر هستند سلاح خود را زمین بگذارند.

🔻او با وصف حال مجروحان جنگ اوکراینی تاکید دارد که این مجروحان نمی‌خواهند به آنها بگویید چقدر شجاع هستند. تنها چیزی به این مردان آرامش می‌دهد بازپس‌گیری سرزمین‌شان است. آنها مذاکره را خنده‌دار می‌دانند. آنها فقط یک چیز می‌خواهند و آن رساندن سلاح برای این سربازان است.

🔻جانسون در ادامه می‌نویسد: من درک نمی‌کنم چرا ما اینقدر در این کار کندی نشان می‌دهیم. چگونه می‌توانیم به چشمان این مردان مجروح نگاه کنیم و تاخیر در ارسال سلاح را توضیح دهیم. ما جنگ اوکراین را دست‌کم گرفته‌ایم. ما پوتین را دست‌کم گرفته‌ایم./فاطمه لطفی . روزنامه نگاری جدید

دیدگاهتان را بنویسید