🗣 رئیس بانک مرکزی: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.

دیدگاهتان را بنویسید