این فیلم از سرازیر شدن تعداد بالای از مردان افغانستانی به کشور در عوارضی کاشان مورد توجه کاربران قرار گرفته است

وای به حال کشور

دیدگاهتان را بنویسید