بدنه اصلی موشک سقوط کرده تو‌جنگل‌های نومل گرگان
سخنگوی وزارت دفاع: نقص فنی و انحراف یکی از سامانه‌های آفندی منجر به حادثه در گرگان شد/ گرگانی‌ها اگر قطعات باقیمانده‌ای را مشاهده کردند از دست‌زدن و جابه‌جایی خودداری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید