بیل گیتس سرمایه دار و‌ کارآفرین ادعا می‌کند که ساخت و تولید گوشت بر اساس گیاهان نشان از «آینده» دارد اما برای رسیدن به این آینده چه چیزهایی باید تغییر کند؟!

◀️ بیل گیتس هشدار داده است که تأثیرات اقلیمی گوشت پنهان است؛ اما این میلیاردر در عین حال معتقد است که گوشت گیاهی «آینده» را شکل خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید