این یعنی هیچ کس حتی خودتون‌ حاضر نیستید توی بهشتی که برامون ساختید زندگی کنید.

طرف زندگی توی زندان آمریکا رو به زندگی در ایران ترجیح داده

دیدگاهتان را بنویسید