در سالگرد مهسا امینی و شروع خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دولت بریتانیا مجموعه تحریم‌های تازه‌ای علیه عوامل سانسور و سرکوب‌های سیاسی در ایران وضع کرد. در این میان، «ابرآروان» از شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، به‌دلیل مشارکت در سانسور و جلوگیری از حق دسترسی آزادانه مردم ایران به شبکه جهانی اینترنت تحریم شد.

دیدگاهتان را بنویسید