از اینجا بود که سال “مهسا امینی” آغاز شد.

از تصویرسازی‌های منتشر شده در روزنامه گاردین امروز: مهسا امینی و سال قساوت و شجاعت

دیدگاهتان را بنویسید