جو بایدن «رئیس‌جمهور آمریکا»: ایرانیان به تنهایی سرنوشت کشورشان را تعیین خواهند کرد اما، آمریکا همچنان متعهد به ایستادگی در کنار آنها از جمله از طریق فراهم کردن ابزارها برای حمایت از توانایی ایرانیان جهت دفاع از آینده خود است. ما همچنان علیه همه اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران از جمله در مورد زنان مدافع حقوق بشر که اغلب برای استفاده از صدای خود هدف قرار می‌گیرند، در همه جا صحبت خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید