تنها ۵ درصد زنان جامعه کشف حجاب کرده که آنها فاحشه ها از سلطنت‌طلبان، بهاییان و فریب‌خورده بودند

دیدگاهتان را بنویسید