علی اکبر جوانفکر
اخیرا در پی انتشار مطلب کذب دیگری از سوی آقای رفیق‌دوست، از دکتر احمدی‌نژاد علت این رفتار رفیق‌دوست را جویا شدم. ایشان با اظهاربی اطلاعی به بیان خاطره ای از وی پرداخت که پاسخ بنده نیز درآن مستتر است.
رفیق‌دوست در دیداری که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با وی داشت، خواستار مساعدت وی به عنوان رئیس شورایعالی شهرسازی برای تغییر کاربری یک زمین ٢١ هکتاری واقع در منطقه ۵ تهران از باغ به مسکونی و تجاری می‌شود. او به احمدی‌نژاد می‌گوید که مالک این زمین در زندان است و ما می توانیم با آزاد کردن او، این زمین را در اختیار خودمان بگیریم. رئیس‌جمهور وقت بدون آنکه وارد اصل موضوع شود از او سئوال می کند که این فرد بیگناه است یا مجرم؟ و او سکوت می‌کند. احمدی‌نژاد به او می‌گوید: اگر او بیگناه است باید کمک کنیم که از زندان آزاد شود و زمینش هم متعلق به خود اوست و اگر مجرم است چرا می‌خواهید او را از زندان آزاد کنید و ملکش را تصاحب نمایید؟! احمدی نژاد سپس دست رفیق دوست را می گیرد و به آرامی در گوش او چنین نجوا می کند: آیا ما انقلاب کردیم که از این کارها بکنیم و ملک مردم را متصرف شویم؟!

دیدگاهتان را بنویسید