جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا: اگر ایران تلاش کند، پول آزاد شده را منحرف کند، ما اقدام می‌کنیم و دوباره آن‌ را مسدود خواهیم کرد. این یک پرداخت به ایران نیست. تهران هیچ معافیتی از تحریم‌ها دریافت نخواهد کرد. این یک چک سفید امضا نیست. آنها نمی‌توانند این پول را هر طور که می‌خواهند خرج کنند. مردم ایران ذینفع این پول خواهند بود نه حکومت این کشور.
این بازیگران بد( مقامات ایران) نیازی به انگیزه ندارند. این توافق لزوماً اقدامات ایران را تغییر نمی‌دهد. ما تنها قرار است آمریکایی‌ها را به خانه بازگردانیم. این همان توافقی است که ما توانستیم برای آزادی پنج آمریکایی، آن را بدست آوریم. بازگرداندن آمریکایی ها به خانه نیاز به تصمیماتی دارد که گاهی اوقات بسیار دشوار هستند. این کار مستلزم مصالحه است. منتقدان معتقدند که ایران نتیجه بهتری دریافت می‌کند. شما باید از خانواده‌های پنج آمریکایی بپرسید که چه کسی بهترین نتیجه را دریافت می‌کند. اگرچه ما قطعاً با حکومت ایران مشکل داریم، اما با مردم این کشور مشکلی نداریم. توافق برای بازگرداندن آمریکایی‌ها به خانه جدا و متمایز از همه مسایل دیگری است که ما ایران را در مورد آنها مسوول می‌دانیم.

دیدگاهتان را بنویسید