روزنامه اطلاعات نوشت:
خطر خشکسالی، خطر هولناک فرونشست زمین، خطر خشک شدن نیمی از ۲۹۸ دشت کشور، خطر مهاجرت داخلی و در هم ریختگی توزیع جمعیتی و بحران آمایش سرزمین، خطر خشک‌شدن دریاچه‌ها و هورها و تالاب‌ها و … آنقدر مهم و بحران‌ساز است که اولویت نخست یا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اساسی برای اقدامات عاجل و فوری قرار گیرد. مقامات محترم، شما را به خدا لطفاً کاری بکنید.

دیدگاهتان را بنویسید