‏بنزین ایران به افغانستان ⁧ قاچاق⁩ می‌شود.

🔻برای گرانی ⁧ بنزین⁩ اسفندماه تصمیم‌گیری خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید