فریادهای یک هموطن سالخورده خطاب به جوانان در ایستگاه مترو: ما ایرانی هستیم، تاریخ شجاعت مارا نشان داده، مردم بپاخیزید درهم بکوبید “بیت رهبری” را.

دیدگاهتان را بنویسید