روزنامه هم میهن نوشت:
یک نفر روحانی با اشاره به حدیثی مدعی می‌شود؛ به هر کس که مخالف ولایت‌فقیه است، می‌توانید بهتان بزنید.

🔻فارغ از انتظاری قانونی که از نهادهای رسمی در این مورد می‌رود، این انتظار از نهادهای مدنی دینی و مذهبی و افراد برجسته آن نیز وجود دارد که در این مورد اظهارنظر نمایند. یعنی کاری که مرحوم مطهری پنج دهه پیش انجام داده است. اعلام موضع کار سختی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید