روزنامه جوان نوشت:
عربستان برای عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها، بهانه نگرانی از اسلام‌گرایان داخل سعودی را در رسانه‌ها مطرح می‌کند، ولی فقط از اینکه ایران پرچمدار آزادی قدس می‌شود و مهم‌ترین آرمان اسلامی و عربی از دست آن‌ها خارج می‌شود، نگران است لذا روابط را با ایران به حالت عادی بازگردانده و با دشمن تاریخی و مذهبی‌شان در ترکیه هم طی سفر اردوغان آشتی کرده‌اند تا با هم افزایی با یکدیگر، نقش ایران را محدود کنند. پاسخ ایران به این معادله جدید، روابط فعال با یمن و فرود هواپیما‌های ایران در صنعا خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید