مهندس بازرگان، در مراسم درگذشت آیت الله طالقانی در دانشگاه تهران(شهریور ۱۳۵۸):
طالقانی معتقد بود که اگر دین با زور و اجبار به مردم تحمیل شود، پیش خدا ارزشی ندارد. آن چادر و روسری که با ضرب و زور به سر خانمها برود، از بی حجابی بدتر است.
44 سال از فوت آیت الله طالقانی گذشت.

دیدگاهتان را بنویسید