نازیلا معروفیان، «خبرنگار» که برای چهارمین بار طی چند ماه اخیر بازداشت شده بود، با تودیع قرار کفالت به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید