“سامان “و “سپهر خالقی” کە چشمان آنان در جریان انقلاب “زن، زندگی، آزادی” به ضرب گلوله‌های مزدوران حکومتی آسیب دیده‌ است، در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، موهای سر خود را به صورت نمادین تراشیدند.

دیدگاهتان را بنویسید