🔹 در حالی که درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸/۳ میلیارد دلار بود، روز سه‌شنبه ایسنا در گزارشی مدعی شد که دولت رئیسی تنها در مرداد امسال به اندازه کل سال ۹۹ درآمد نفتی داشت. این ادعایی است که حتی با اظهارات مسئولان دولت نیز همخوانی ندارد و در هیچ آمار رسمی مشاهده نمی‌شود.

🗣 موید حسینی‌صدر، نماینده ادوار مجلس:

🔹 آماری که به آن اشاره شده، قطعاً دقیق نیست. چراکه هیچ‌گاها فروش نفت ایران از روزانه ۷۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار بشکه پایین‌تر نیامده است و اگر بگویند فروش نفت در یک ماه به اندازه یک سال بود حداقل باید ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون بشکه نفت در یک ماه بفروشند و چنین چیزی از نظر فنی امکان‌پذیر نیست.

🔹 فروش آن میزان نفت و ادعای این رسانه دولتی از نظر فنی امکان ندارد. فروش نفت با رقم حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون بشکه در ماه دستاوردی نیست که بشود یک شبه به آن رسید. در واقع هم تولید این میزان نفت ممکن نیست و هم انبار آن امکان ندارد. علاوه براین حمل و نقل این میزان نفت هم ممکن نیست و حتی خریدار چنین حجمی از نفت هم محل سوال است.

دیدگاهتان را بنویسید