در ۵۰ سال اخیر، وقوع خشکسالی‌ها و دامنه‌ی تأثیرشان ۳۰ درصد افزایش داشته است

🔹 طبق آخرین یافته‌های علمی و آمار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP)، از سال ۲۰۰۰ میلادی، وقوع خشکسالی‌ها و دامنه‌ی تأثیرشان ۳۰ درصد افزایش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید